Vooral mannen houden zich al van oudsher bezig met kansspelen en weddenschappen. Historische literatuur rept al vanaf het begin der tijden over de wil om geld of bezit riskeren voor een kans op winst. Er wordt zelfs geschreven over het feit dat gewonnen geld vaak zoeter smaakt dan verdiend geld. Met de rol van een dobbelsteen maakt men een kans om flinke winsten te behalen, zonder dat men zich daar voor in het zweet hoeft te werken. Dat is voor velen een gokje waard.

Een kansspel wordt gedefinieerd als een speltype waarbij toeval in meer of minder mate bepaalt of een speler een bepaalde prijs wint. Het hebben van ‘geluk’ speelt een rol. Twee cruciale factoren zijn van belang: de inleg en de kans op winst. Er kan dan een eenvoudige calculatie worden gemaakt om de weddenschap op waarde te schatten, men vermenigvuldigt de kans met het ingelegde bedrag. Alle kansspelvarianten zijn gebaseerd op dit hele simpele verband tussen inleg en kans op winst.

Vanuit bepaalde kringen klinkt behoorlijk wat kritiek op kansspelen. Het wordt soms gezien als een taboe en bepaalde culturen verbieden het zelfs. Toegegeven, problematiek met betrekking tot gokken is reëel, maar probleemgedrag heeft meer te maken met de persoon en zijn/haar karakter en minder met de activiteit of het gokken zelf. Feit is, de kansspelsector is een zeer grote en globaal opererende markt waar veel geld wordt verhandeld, er vindt daarom ook een enorme belastingafdracht plaats. De toename van kansspelen online heeft er bovendien voor gezorgd dat de markt verregaand is geïnternationaliseerd en de markt is nu bovendien een stuk beter gereguleerd.

guide1

Inhoud

1. Een weddenschap aangaan
2. Verschillende spelvormen
3. Uitleg over odds
4. Een aantal berekeningen
5. Het wedden op bepaalde sporten
6. Trading en arbitration
7. Tipsters
8. Geldbeheer
9. Het vergelijken van odds
10. Conclusie

Een weddenschap aangaan

Gokken of wedden is fundamenteel gezien het in de waagschaal leggen van een bepaald bedrag in de hoop dit bedrag te vermeerderen. Gokkers analyseren de kans op een bepaalde uitkomst en combineren of vergelijken dit met de uitbetaling. Is deze gunstig dan volgt er een weddenschap, aangegaan tussen de speler en de partij die de weddenschap aanbiedt. De aanbiedende partij kan bijvoorbeeld een casino zijn of een bookmaker. Deze partijen bieden de weddenschap aan, leveren de faciliteiten zodat dit kan plaatsvinden en nemen als compensatie een courtage op elke weddenschap. Het casino of de bookmaker zal altijd proberen om een bepaalde mathematisch voordeel in te bouwen in alle weddenschappen die aangeboden worden. Op deze manier is het voor de aanbiedende partij interessant om weddenschappen blijven aan te bieden.

guide2

Om een weddenschap aan te gaan heeft de gokker vanzelfsprekend toegang tot geld nodig. In een aantal gevallen biedt het casino of bookmaker krediet aan om mee te spelen. Dit gebeurt echter niet vaak omdat schulden opgelopen door kansspelen niet officieel, via de rechtsgang, kunnen worden teruggevorderd. Meestal wordt er dus gegokt met eigen geld en het gaat hier dan om geld in contanten of geld dat zich op een bankrekening bevindt. Toch vinden er ook weddenschappen plaats die worden bezegeld met slechts een handdruk of een knik, bijvoorbeeld bij paardenraces in het Verenigd Koninkrijk. Vertrouwen speelt nog steeds een grote rol in deze sector.

Vandaag de dag worden de meeste weddenschappen aangegaan via een tussenpersoon. Dit kan de eerder aangehaalde bookmaker zijn, maar ook een website. Historisch gezien is het uitgangspunt altijd een verschil van mening tussen twee partijen over de uitkomst van een bepaalde gebeurtenis. ‘Exchange betting’ is daar een moderne versie van, waarbij personen die een gokje willen wagen en personen die een weddenschap willen accepteren aan elkaar gekoppeld worden.

Er zijn vele verschillende kansspelvarianten maar vooral de sportweddenschappen hebben de laatste jaren een grote vlucht genomen. Gespecialiseerde sportkanalen op TV en Internet hebben het wedden op sportuitslagen dermate onder de aandacht gebracht dat het nu door velen als een interessant tijdverdrijf wordt gezien. Het is nu zelfs mogelijk om te ‘live betten’ wat inhoudt dat er tijdens de wedstrijd nog kan worden ingezet. Er wordt tegenwoordig flink geadverteerd met ‘live betting’ en het is hierdoor een behoorlijk ingeburgerde spelvorm geworden.

Onder invloed van toegenomen regulatie en controle heeft de kansspelsector zich behoorlijk uitgebreid, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Het is pas 20 jaar geleden dan wedkantoren steevast gesloten waren op zondagen en in de avonden. De toename van Internetgebruik thuis heeft een enorm effect gehad op de kansspelmarkt maar toch bevinden zich nog wedkantoren in praktisch elke Engelse winkelstraat. Dit geeft maar eens aan hoe robuust het traditionele wedden in wedkantoren is. Zoals eerder aangehaald gaan de ontwikkelingen snel, de sector heeft zich de laatste 10 jaar extreem snel ontwikkeld vergeleken met de laatste 100 jaar.

Verschillende spelvormen

Er zijn vele verschillende spelvormen op de markt welke sterk afhangen van het land waarin deze worden aangeboden. Toch zijn er drie hoofdvormen te onderscheiden:

Traditioneel

Voordat het wedden via Internet werd aangeboden en toen ‘live betting’ nog niet bestond werden weddenschappen altijd voor de aanvang van een wedstrijd afgesloten. Na afloop van de wedstrijd werd de balans opgemaakt en werden de uitbetalingen gedaan aan de winnaars. De uitbetaling werd bepaald door het ingelegde bedrag te vermenigvuldigen met de kans, of in het Engels de ‘odds’. Het ingelegde bedrag maakt altijd deel uit van het gewonnen bedrag.

guide3

Van oudsher is het wedden op paarden altijd het meest populair in het Verenigd Koninkrijk, alhoewel sportweddenschappen mogelijk deze titel zullen overnemen. Traditie speelt nog steeds een grote rol bij het wedden op paardenraces. De bookmakers bevinden zich nog steeds persoonlijk op het terrein en laten via borden de odds zien die ze aanbieden. Weddenschappen worden altijd contant afgerekend en dit vindt plaats voordat de volgende race begint. Gokkers kunnen de odds nemen op het moment dat de weddenschap plaatsvindt of er voor kiezen om de ‘Starting Price’ odds te nemen. Het gaat hier om odds die worden bepaald net voordat een race begint.

Deze wedden op paardenraces wordt gezien als de meest fundamentele vorm van sportweddenschappen, een vorm van gokken waarbij vraag en aanbod een cruciale rol speelt. De Starting Price is een direct gevolg van vraag en aanbod. Starting Prices staan echter onder druk nu de online kansspelmarkt zich verder ontwikkelt. Van oudsher werden de Starting Prices bepaald door alle weddenschappen die voor de race werden aangegaan te analyseren. Op basis van hoe het geld zich had verdeeld over de verschillende paarden en hoe de verschillende odds zich hadden ontwikkeld werden de Starting Prices gecalculeerd.

Nu de marketen voor lokale paardenraces ook toegankelijk zijn voor mensen achter hun computer, een potentieel zeer grote en invloedrijke groep, is het mogelijk gebleken om de variabelen die van belang zijn voor het bepalen van SP’s te beïnvloeden. Het gevolg is dat een van de peilers van Britse paardenraces, de Starting Prices, in de toekomst mogelijk verdwijnen.

Het model voor sportweddenschappen vóór het begin van het internet is gebaseerd op vaste kansen, ‘fixed odds’, en dat geldt nog steeds online. Verschillende landen en jurisdicties uiten deze odds op verschillende manieren, maar het basisprincipe is hetzelfde. Odds weerspiegelen de verwachte kans op een bepaalde uitkomst. Gokkers kunnen dan op basis van deze informatie beslissen of ze een weddenschap willen plaatsen. De odds zijn vastgesteld op het moment dat de weddenschap wordt aangegaan maar kunnen wel schommelen naarmate tijd vordert, afhankelijk van hoeveel weddenschappen er worden afgesloten.

De kunst van het winstgevend bookmaken is het aanbieden van odds die aantrekkelijk zijn voor de spelers. Op die manier maakt de bookmaker per saldo winst, ongeacht de uitslag van de race. Er worden ook marges in de odds ingebouwd die de bookmaker enigszins beschermen tegen verliezen. Wel moet er worden opgemerkt dat deze marges puur hypothetisch zijn omdat er bijvoorbeeld niet op alle mogelijke uitkomsten wordt gewed. Ook is er niet een volledig lineair verband tussen de aantrekkelijkheid van de aangeboden odds en de mate waarin de bookmaker erin slaagt om weddenschappen aan te trekken. Met andere woorden, het aantrekkelijker maken van odds heeft niet altijd een toename in wedactiviteit tot gevolg. Daarbij komt ook nog het feit dat sommige gokkers altijd op hun eigen team of paard wedden, ongeacht de winkans. De bookmaker is ondanks het inbouwen van veiligheidsmaatregelen zoals marges nooit helemaal gevrijwaard van enig risico.

Exchange betting

Exchange betting is gebaseerd op het tezamen brengen van twee partijen waarvan er een denkt dat iets wel zal gebeuren en de ander van mening is dat iets zeker niet zal gebeuren. Een voorbeeld van zo’n gebeurtenis zou bijvoorbeeld kunnen zijn ‘Nederland wint het WK in 2018’. Deze stelling kan simpel worden beantwoord met een ‘ja’ of ‘nee’, het gebeurt immers wel of niet. Een andere term voor zulke weddenschappen is ‘peer-to-peer’. Uiteindelijk wordt de weddenschap aangegaan tussen twee individuen en niet tussen een individu en bookmaker. In deze vorm van wedden fungeert de bookmaker slechts als een facilitator, of tussenpersoon.

Betfair speelt sinds 2000 een dominante rol in het exchange betten. Ze waren de eerste bookmaker die zulke weddenschappen aanbood en hun vooraanstaande positie is tot op vandaag onaangetast. Ze waren de eerste die het concept ‘layen’ introduceerden. Een individu kan de rol van bookmaker aannemen door een weddenschap te ‘layen’. Je gaat er dan vanuit dat iets niet gaat gebeuren. ‘Backen’ is het tegenovergestelde van layen en werkt precies hetzelfde als het afsluiten van een weddenschap bij een traditionele bookmaker. De faciliterende partijen zoals Betfair en andere aanbieders hebben mechanismes die beide partijen combineren c.q. bij elkaar brengen. Odds worden automatisch berekend tot waarden die aantrekkelijk en acceptabel zijn voor beide partijen.

guide4

Van cruciaal belang in deze vorm van wedden is liquiditeit, het totale geldbedrag dat is geïnvesteerd in de weddenschappen. Dit is gelijk een van de redenen dat Betfair de koppositie in Exchange Betting zo makkelijk in handen houdt. Het is een gerenommeerd bedrijf dat een uitstekende reputatie geniet. Om die reden gaat er veel geld om in Betfair’s exchange betting sector, de liquiditeit is groot. Gezonde aantallen bettors and layers betekent dat er een grote kans is dat er een ‘match’ wordt gevonden tussen een layer en backer. Weddenschappen hoeven niet altijd volledig gematcht te zijn, maar kunnen ook gedeeltelijk of helemaal niet gematcht zijn. In het laatste geval kan de weddenschap geannuleerd worden of er kan worden gewacht totdat er in een later stadium zich wel een match aanbiedt.

Het verdienmodel voor de bookmakers in het geval van Exchange Betting is niet gebaseerd op marges maar op commissies. Commissies worden berekend op basis van het verwedde bedrag. Grote gokkers betalen altijd minder commissie, kleine weddenschappen worden hoger belast. De uiteindelijk uitkomst van de gebeurtenis waarop is gewed is vanzelfsprekend niet van belang voor de bookmaker. De commissies die de bookmaker onttrekt van de verwedde bedragen worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de infrastructuur en systemen waar de backers en layers gebruik van maken.

Exchange betting leent zich uitstekend voor het afsluiten van weddenschappen tijdens een gebeurtenis of wedstrijd, het zogenaamde ‘live betting’. De wedmarkten worden constant geüpdatet, niet alleen voor de wedstrijd maar ook tijdens. Winst kan worden verzilverd voordat de weddenschap verloopt. Mocht de markt zich negatief ontwikkelen voor een speler met een bepaalde positie dan heeft deze de mogelijkheid om de verliezen te limiteren. De odds schommelen constant waardoor er een dynamische wedmarkt ontstaat waarin backers en layers hun winstgevende of verlieslijdende posities op elk moment kunnen stopzetten om winst te pakken of verlies te minimaliseren. Vooral bij sporten zoals voetbal en tennis loont het zich om tijdens de wedstrijd alert te blijven en eventueel in te grijpen mocht dat nodig zijn. Dit heeft te maken met de fluctuaties in scoreverloop.

Betfair biedt de meest uitgebreid scala aan sporten en wedmarkten aan online. Mocht het bedrijf in de gaten krijgen dat er een markt is voor een bepaalde gebeurtenis of wedstrijd dan zal Betfair daar altijd op reageren door het aan te bieden. Grote sportevenementen zoals Grand Slams in tennis en grote voetbaltoernooien trekken altijd grote aantallen gokkers aan en dit heeft een zeer positief effect of de wedmarkt met de liquiditeit die toeneemt. Deze grote populariteit heeft ook een positief effect op de odds aangezien deze door marktwerking worden bepaald. Het feit dat Exchange weddenschappen worden aangegaan tussen twee individuen is wellicht het meest attractieve aspect van deze wedvorm en het heeft er voor gezorgd dat menigeen exchange betting prefereert over het wedden op odds die worden vastgesteld door een bookmaker. Het is ook een stuk socialer en er vindt vaak interactie plaats tussen de spelers.

Spread betting

Spread betting is gebaseerd op het idee dat winnende spelers meer gaan winnen naarmate ze succesvol zijn en andersom, meer verliezen naarmate ze onsuccesvolle weddenschappen afsluiten. Het is een echte groeimarkt en in de laatste 30 jaar behoorlijk populair geworden in het Verenigd Koninkrijk. Schattingen over aantallen spread betters tonen aan dat er rond de miljoen spelers actief zijn in het Verenigd Koninkrijk. Spread betting wordt gereguleerd door de Financial Services Authority en is uniek in het feit dat verliezen kunnen oplopen tot bedragen die de initiële inleg ver overschrijden.

De nauwkeurigheid van de voorspelling die een speler doet, bepaalt het rendement op een spread bet. Andersom geldt dat een zeer onnauwkeurige voorspelling afgestraft kan worden met een verlies dat hoger ligt dan het ingelegde bedrag. Aan de basis ligt de zogenaamde spread. Het is min of meer een reeks. Een voorbeeld van een spread is ‘het eerste doelpunt valt tussen de 25ste en 30ste speelminuut’. Spelers geven aan of de daadwerkelijke uitkomst boven of onder deze reeks zal zijn. Prijzen worden uitgedrukt in een reeks uitkomsten en dit houdt in dat bookmakers winst kunnen maken als de uitkomst zowel boven als onder de reeks ligt.

Aanbieders van spread betting verdienen hun rendement uit het verschil tussen inkomsten en payouts tussen spelers met tegenovergestelde posities. Een spread betting markt zal altijd bestaan uit kopers en verkopers en de prijzen die tot stand komen tijdens de transacties tussen deze twee groepen zal bepalen hoeveel winst of verlies de aanbieder mag bijschrijven c.q.. afschrijven. Ook spread betting leent zich uitstekend voor live betting. Een koper kan zijn positie verkopen op een voor hem of haar gunstig moment en men kan een weddenschap aangaan op het moment dat de odds gunstiger worden. Net als bij Exchange Betting kan een weddenschap ook voortijdig beëindigd worden om zodoende een winst veilig te stellen of een verlies te beperken. Uiteindelijk is ook spread betting meer een vorm van uitwisseling van weddenschappen dan een traditionele wedvorm.

Spread betting kan buitengewoon interessant zijn als er een overtuigende favoriet is in een wedstrijd en deze persoon of ploeg daarom het meeste geld aantrekt. De introductie van een spread houdt in dat er een handicap wordt toegepast waardoor er gestimuleerd wordt dat er gewed wordt op zowel de overgrote favoriet en de underdog. Marktwerking bepaalt hoe de reeks zich ontwikkelt, als er veel kopers zijn dan zal de spread zich opwaarts bewegen, mochten er zich veel verkopers aanbieden dan beweegt de spread zich meestal neerwaarts. De spread bookmaker is idealiter op zoek naar gelijkwaardig actie tussen kopers en verkopers. Het rendement van de bookmaker vloeit voort uit de commissie op een transactie.

Personen die zich bezighouden met spread betting kopen of verkopen hun positie op basis van hun visie over het resultaat van een wedstrijd of evenement. Kopers gaan er van uit dat de finale uitkomst hoger zal uitvallen dan de spread en verkopers denken dat de uitkomst lager zal komen te liggen. In een situatie met meer kopers dan verkopers zal de prijs, of spread, afnemen. Spread betting is puur gestoeld op de wet van vraag en aanbod en de balans tussen kopers en verkopers (evenwichtsprijs).

Spread betting is erg populair voor sportevenementen en financiële markten. Het concept is afgeleid van de financiële markten in Londen waar er gespeculeerd wordt op prijsbeweging voor aandelen en goederen. Vooral voetbal leent zich uitstekend voor spread betting. Een voorbeeld is het spread betten op het aantal corners en gele kaarten. Spelers kunnen wedden of het uiteindelijke aantal boven of onder de spread zal komen te liggen.

Spread betting kan volatiel en erg risicovol zijn. Wel kan het risico enigszins beperkt worden door het toepassen van ‘stop-losses’ wat inhoudt dat een positie automatisch wordt gesloten mocht een bepaald punt, oftewel verliesbedrag, worden bereikt.

Uitleg over odds

Aan de basis voor elke weddenschap staan de odds. Bij exchange betting zijn de odds voor een ‘lay’, oftewel een gebeurtenis die niet uitkomt altijd hoger dan voor een ‘back’, een gebeurtenis die wel uitkomt. Er kan dus een potentieel beter rendement behaald worden met een ‘lay’. Spread odds worden altijd uitgedrukt als een reeks terwijl odds in de traditionele vorm worden uitgedrukt als een getal. Concurrentie heeft als gevolg dat de odds die bookmakers aanbieden vaak licht variëren maar over het algemeen volgen ‘back odds’ een gangbare norm in de markt voor sportweddenschappen.

guide5

De odds die worden aangeboden voor een bepaalde uitkomst worden door een ‘odds compiler’ gecalculeerd. Het volledige aanbod aan odds wordt zo gestructureerd dat er een brede verscheidenheid aan weddenschappen zal worden afgesloten tegen sterk variërende odds. Op deze manier spreidt de bookmaker zijn of haar risico en wordt er winst gemaakt, zeker omdat er ook winstmarges worden ingebouwd. Uiteindelijk moet de bookmaker er voor zorgen dat er winst wordt gemaakt zonder de spelers af te schrikken met onaantrekkelijke odds.

Een aantal berekeningen

Als men €10 uitzet tegen odds van 5/1 betekent dat het ingelegde bedrag wordt vermenigvuldigd met 5. Bovendien krijgt men de initiële inleg van €10 terug. €60 wordt dus in totaal uitgekeerd door de bookmaker. €10 uitgezet tegen 1/2 betekent dus een rendement van €5 plus het ingelegde bedrag, €15 in totaal. Bij een verliezende weddenschap wordt er niets geretourneerd en behoudt de bookmaker het ingelegde bedrag. Een €10 ‘sell bet’ op 100 die uitkomt op 90 rendeert €100. Op een €10 ‘buy bet’ op 100 die uitkomt op 110 wordt €110 winst verdiend. Een €10 ‘sell bet’ op 100 die uitkomt op 110 leidt tot een verlies van €100. Een €10 ‘buy bet’ op 100 dat uitkomt op 90 leidt tot een verlies van €100. Een winnende ‘back bet’ uitgezet tegen odds van 5/1 levert €60 op terwijl een verliezende ‘lay bet’ van €10 tegen 5/1 odds een verlies van €50 betekent.

Odds kunnen uitgedrukt worden in breuken (5/1) of decimalen (6.0). Bij breuken wordt de initiële inleg niet toegevoegd of meegerekend, bij decimalen is dat wel zo.

Het wedden op bepaalde sporten

Voetbal

Voetbal is de meest populaire sport op aarde. Er wordt veel op gewed. Dit zijn de meest gangbare wedmogelijkheden:

 • Voorspel de einduitslag na blessuretijd
 • Beide teams zullen scoren ja of nee
 • Totaal aantal doelpunten gescoord
 • Juiste einduitslag
 • Totaal aantal doelpunten. Over/onder.
 • Ruststand/eindstand
 • ‘Scorecast’ – Combinatie van juiste eerste doelpuntmaker en juiste eindstand
 • ‘Wincast’ – Combinatie van juiste eerste doelpuntmaker en juiste winnende team
 • Aantal gele/rode kaarten
 • Aantal corners
 • ‘Handicaps’
 • Het totaal aantal doelpunten is even of oneven

guide7

Paardenraces

Nog steeds een van de meest belangrijke sporten om op te wedden:

 • Voorspel het winnende paard
 • ‘Each way’ –Voorspel het winnende paard en een paard dat in de top 3 belandt.
 • ‘Place only’ – Back een paard dat in de top 3 zal eindigen
 • ‘Straight forecast’
 • ‘Reversed forecast’
 • ‘Tricast’
 • ‘Ante post’

guide8

Tennis

Tennis leent zich uitstekend voor live betting en is daarom erg populair:

 • ‘Match betting’ – Voorspel de uitkomst
 • ‘Set betting’ – Voorspel de setstanden
 • Voorspel de eerste setstand
 • ‘Games handicap’ – Weddenschappen waarbij er een handicap wordt toegevoegd
 • Winnaar van een bepaalde set
 • Totaal aantal games in een wedstrijd
 • Even of oneven totaal aantal games
 • Meeste aantal aces
 • Meeste aantal dubbele fouten
 • ‘Ante post outrights’

guide9

Golf

Golf is van oudsher een populaire markt:

 • Voorspel de winnaar van het toernooi
 • ‘Each way’ – Voorspel de winnaar en een speler die in de top 3 zal eindigen
 • Klassementsaanvoerder na de eerste ronde
 • Winnende score (slagen)
 • Aantal slagen verschil tussen plaats 1 en 2
 • Speler met minste aantal slagen na 18 holes
 • Speler met minste aantal slagen na 72 holes
 • Behaalt de speler de ‘cut’ ja of nee
 • Voorspel de best presterende speler uit een bepaald land

guide10

Cricket

Cricket heeft een gepassioneerde fanbase in Azië en Australië:

 • Voorspel de winnaar van het toernooi of wedstrijd
 • Beste ‘batsman’ van elk team
 • Beste ‘bowler’ van elk team
 • Hoogste score na eerste zes ‘overs’.
 • Meeste ‘sixes’
 • Hoogste ‘opening partnership’
 • ‘Half century’ in de wedstrijd
 • ‘Century’ in de wedstrijd

guide14

Rugby (league en union)

Er wordt stevig gewed in de verschillende rugby markten:

 • Voorspel de winnaar
 • Totaal aantal punten
 • Eerste speler die een ‘try’ scoort
 • Speler die de score opent
 • ‘Handicap’
 • Ruststand
 • Aantal ‘tries’

guide11

Trading en arbitration

Bij traden en arbitrage probeert een speler te winnen door voordeel te halen uit de verschillende odds die worden aangeboden. Traden heeft te maken met het aangaan van weddenschappen en contra-weddenschappen met het doel om winst te maken, of verlies te beperken door middel van een breed scala van weddenschappen. Sommige ‘traders’ zullen proberen om geld te verdienen op elke voetbalwedstrijd of paardenrace die ze bekijken. Dit type speler is meer geïnteresseerd in het verdienen van geld dan het uitoefenen van een hobby.

Het principe achter trading is het aangaan van ‘back bets’ tegen odds die hoger zijn dan de odds beschikbaar voor ‘lay betting’. Het is een typische ‘buy-low, sell-high’ scenario en kan ook tegenovergesteld worden uitgevoerd door tegen lage odds een ‘lay bet’ aan te gaan en tegen hoge odds juist een ‘back bet’. Zoals eerder vernoemd geef je door middel van een ‘back’ aan dat je denkt dat iets gaat gebeuren terwijl je bij een ‘lay’ aangeeft dat je denkt dat dit juist niet gaat gebeuren.

Dit is bepaald geen nieuwe strategie of theorie maar een praktijkvoorbeeld kan een en ander verduidelijken. Golftoernooien spelen zich meestal uit over 4 dagen en dit geeft ruimte om deze strategie uit te oefenen. Een gedoodverfde favoriet kan immers het toernooi desastreus beginnen waardoor de odds dat deze speler het toernooi wint onderuit gaan. ‘Layers’ kunnen op dit moment een contra-weddenschap aangaan tegen grotere odds dan voordat het toernooi begon en op deze manier winst garanderen. Een underdog kan op dezelfde manier erg goed presteren op de eerste dag. De odds reageren vanzelfsprekend op een goede eerste ronde en ‘backers’ kunnen dan een contra-weddenschap aangaan tegen lagere odds en zodoende een winst vastzetten.

Op deze manier proberen traders een strategie uit te zetten waarbij alle posities op groen staan, een zogenaamde ‘all-green book’. Betfair speelt hier op in en vermeldt alle winstgevende opties in groen terwijl verliesgevende opties in rood worden geschreven. Traders proberen rode posities te vermijden en zodoende geld te verdienen onafhankelijk van de daadwerkelijke uitkomst.

Het gevaar van een dergelijke strategie is als het toernooi zich niet zo ontwikkelt als de trader had gedacht. De odds ontwikkelen zich dan op een nadelige manier wat kan leiden tot grote verliezen. Uiteindelijk zal een verkeerde visie op hoe een toernooi zich zal ontwikkelen betekenen dat er geen mogelijkheden zullen zijn om posities te sluiten en winst te pakken. Het credo is dan om verliezen te beperken door bepaalde posities af te wikkelen.

Een andere strategie is het proberen te voorspellen van het marktsentiment en zodoende een risicovrije situatie te creëren. ‘Backing’ en ‘laying’ houdt in dat er vele spelers met elkaar concurreren en uiteindelijk is er voor elke winnaar ook een verliezer. In een situatie met meer layers dan backers zullen de odds altijd reageren, namelijk hoger worden. In een bijna perfect competitieve markt zijn er voor goede traders altijd goede mogelijkheden om de fluctuaties in zijn of haar voordeel te gebruiken.

Om effectief te kunnen traden is het belangrijk om een recent model computer te hebben die is gekoppeld aan een razendsnelle Internetverbinding. De markten voor sportweddenschappen kunnen zich nogal snel ontwikkelen en het is zaak er bovenop te zitten. Bovendien zijn er traders die zullen proberen om vertragingen en langzame verbindingen te exploiteren. Het is frustrerend om een kans te missen doordat de apparatuur of Internetconnectie niet in orde is, bovendien kan de resulterende frustratie betekenen dat je slechte beslissingen gaat maken.

Een onderdeel van trading is het identificeren van arbitragemogelijkheden. Arbitragemogelijkheden dienen zich aan als er een grote variaties ontstaan tussen de aangeboden odds van de verschillende aanbieders. In het sportsbetten betekent dit dat er mogelijkheden bestaan om een team te backen tegen hogere odds dan sommige lay odds. Contra-weddenschappen moeten praktisch tegelijkertijd worden afgesloten in dezelfde markten aangezien er meestal maar een heel korte tijd beschikbaar is om een arbitragemogelijkheid te benutten.

‘Arbing’ houdt dus in dat de variaties in aangeboden odds worden benut. Marktwerking beïnvloedt de odds en dit houdt in dat arbitragemogelijkheden zich meestal maar voor een korte tijdsperiode aandienen, het is immers diezelfde marktwerking die deze variaties in odds meestal gelijktrekt. De arbitragekans verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Arbitragemogelijkheden dienen zich trouwens ook aan tussen verschillende wedmarkten en een intelligente speler kan zo een vrijwel risicovrije strategie ontwikkelen. Nogmaals, deze wedstrategie kan alleen rendabel zijn als men snel beslissingen kan maken en over zeer moderne en snelle apparatuur beschikt.

Tipsters

Tipsters zijn onlosmakelijk verbonden aan het sportbetten en vooral actief in de paardenraces. Het zijn personen die claimen belangrijke informatie te hebben over bepaalde races en deze informatie verkopen aan geïnteresseerde spelers. ‘The Racing Post’ is een Britse publicatie die dagelijks advertenties publiceert voor zogenaamde ‘racing tipsters’. ‘The Racing Post’ is uniek in het feit dat het alleen informatie publiceert over tipsters die kunnen aantonen dat ze winnend kunnen wedden en daadwerkelijk over interessante informatie beschikken. Tipsters schermen meestal met het feit dat ze beschikken over voorkennis en het gaat hier vaak om ex-jockeys.

In de markt voor sportweddenschappen zijn de persoonsgegevens van (potentiële) spelers goud waard en er vindt een levendige handel in plaats. Er zijn zelfs personen en bedrijven die persoonsgegevens verhandelen en daarmee hun brood verdienen. Tipsters maken gretig gebruik van zulke datalijsten om spelers te benaderen en hun tipservice aan te bieden. Vaak gebeurt dit door gouden bergen te beloven, immers met de juiste voorkennis kunnen er bakken geld verdiend worden. Sommige tipsters hanteren een minder agressieve verkooptactiek, ze bieden een gratis 3 maanden proefperiode aan waarin de speler de tipster service kan uitproberen.

Tipsters bevinden zich tegenwoordig ook op het Internet. Er zijn tipster services die hun informatie gratis aanbieden maar meestal gaat het om een maandelijks abonnement met ingebouwde loyaliteitskortingen. De online tipstermarkt wordt verder niet gereguleerd of gecontroleerd en dit houdt in dat spelers voorzichtig moeten zijn met het uitkiezen van een tipster. Niet alle online tipsters beschikken daadwerkelijk over nuttige informatie. Toch is er een manier om online tipsters op waarde te schatten: online vergelijkingssites. Deze onafhankelijke sites houden bij hoe succesvol de tipsters daadwerkelijk zijn met hun voorspellingen en kunnen bepaalde tipsters aanraden of afraden. Op deze manier wordt de online tipstermarkt eerlijk gehouden.

Geldbeheer

Een van de fundamenten van een succesvolle wedstrategie is het bijhouden van een adequate boekhouding. Natuurlijk, wedden moet leuk blijven maar een serieuze speler houdt altijd een minimale administratie bij. Dit hoeft trouwens niet veel tijd te kosten.

Het ligt in onze aard om winsten op te blazen en verliezen te onderschatten of expres te vergeten. Het is dus in eerste instantie van belang om een simpele winst-verlies balans op te maken. Het bijhouden van je winsten en verliezen geeft je meer grip op je gokgedrag en heeft een preventieve werking op probleemgedrag.

guide12

De meeste recreatieve spelers zullen alleen weddenschappen aangaan met discretionair vermogen; geld dat ze zich kunnen veroorloven om te verliezen. Echter, wedden is een unieke hobby en je zou kunnen eindigen met meer geld dan toen je begon. Statistieken tonen aan dat ongeveer 2% van de spelers consequent winstgevend is. Dit houdt in dat 98% van de spelers verliezend spelen en onder de streep geld afdragen. Voor de meeste spelers is dit natuurlijk geen enkel probleem en het geeft maar eens aan hoe belangrijk het is om het eigen gokgedrag goed te kunnen analyseren een goede en slechte weddenschappen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Natuurlijk, gokverslaving bestaat, maar de aanbieders zijn zich steeds meer bewust van de problematiek omtrent gokken en nemen zeker hun verantwoording. Wedden kan verslavend zijn maar gelukkig zijn er ook organisaties die helpen. In Groot Brittannië bestaat er een grote mate van politieke druk op de aanbieders, die zich daarom genoodzaakt vonden om te handelen. Een aantal aanbieders heeft de handen ineengeslagen en een overkoepelende organisatie in het leven geroepen die gokverslaving onder handen gaat nemen. Ook wordt de problematiek omtrent gokken niet verzwegen in advertenties in de media. Kortom, gokverslaving wordt serieus genomen.

Sommige spelers hanteren hun eigen risicomijdende strategieën. Een voorbeeld hiervan is het weddenschappen aangaan met een vast bedrag. Dit bedrag blijft altijd hetzelfde en wordt niet beïnvloed door eventueel winst of verlies. Dit staat bekend als een ‘level stakes’ strategie.

Een speler is het meest kwetsbaar na een goede run of na een grote winst. We spelen immers niet meer met ons eigen geld maar met het geld van de bookmaker, de winst. De neiging is dan om roekeloos te gaan spelen en potentiële grote verliezen liggen op de loer. Een aangepast vorm van een ‘adjusted stakes’ kan uitkomst bieden in dit scenario. Bij deze strategie staat het de speler vrij om 10% van zijn saldo te verwedden, soms minder maar nooit meer. Naarmate het saldo groeit, worden de ingelegde bedragen ook steeds hoger, maar er zit duidelijk een rem op. Dit geldt ook andersom, naarmate het saldo vermindert, worden de ingelegde bedragen ook steeds kleiner. Het is een feite een vangnet om niet in een klap bankroet te gaan.

De berekeningen achter deze strategie is redelijk eenvoudig. Als het saldo €100 euro is en 10% mag worden gebruikt voor weddenschappen dan heeft de speler €10 beschikbaar. Mocht na een winnende weddenschap het saldo zijn opgelopen tot €110 dan volgt daaruit dat er nu €11 beschikbaar is voor weddenschappen. Stel dat er na verlies nog maar €90 over is van het beschikbare saldo dan zal er voortaan slechts €9 beschikbaar zijn.

Deze strategie is effectief maar betekent wel dat er een en ander moet worden, zeker als er meerdere wedstrategieën worden gehanteerd voor verschillende markten en sporten. Vooral de groei van het saldo moet bijgehouden worden aangezien dit het speelvrije bedrag bepaalt.

Het vergelijken van odds

Bookmakers concurreren vooral op prijs, oftewel odds. Degenen die de odds bepalen binnen een bookmaker worden ‘odds compilers’ genoemd. Soms verschillen odds compilers van mening met hun collega’s bij andere aanbieders en dit levert dan interessante fluctuaties in odds op. Het maakt het de moeite waarom om odds te vergelijken tussen bookmakers om zodoende een goede prijs te krijgen voor een bepaalde wedstrijd, evenement of gebeurtenis. Ondanks de goede odds is het wel van belang dat de informatie die een speler gebruikt om tot zijn of haar beslissingen te komen accuraat is.

Odds hebben altijd een ingebouwde winstmarge voor de bookmakers en deze varieert meestal tussen de 1% en 50%. Dit komt neer op een theoretische winst voor de bookmaker van tussen de €1 en €50 voor elke ingelegde €100. Nogmaals, puur theoretisch, immers als iemand zou wedden op ‘Nederland wint het WK 2018’ en het gebeurt daadwerkelijk dan verdient de bookmaker natuurlijk helemaal niets.

Een speler bevindt zich per definitie in een nadelige positie als gevolg van deze winstmarges. Het wordt dan een prioriteit om voordeel te behalen uit bepaalde situaties. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een bookmaker die per ongeluk foutieve odds aanbiedt. Het vergelijken van odds is daarom belangrijk. Sommige spelers zijn puur gefocust op de prijs en zullen altijd tegen de beste odds een weddenschap aangaan. Het Internet biedt wederom uitkomst en er zijn tegenwoordig site die odds vergelijken.

guide13

Conclusie

Wedden is een eeuwenoude hobby en zal altijd blijven bestaan zolang mensen het leuk vinden om een gokje te wagen. Het Internet en mobiele techniek hebben een revolutie teweeg gebracht in de manier waarop we weddenschappen aangaan en het rollen van een dobbelsteen of het omdraaien van een speelkaart wordt nu online gesimuleerd. Grote hoeveelheden informatie worden nu online aangeboden terwijl je vroeger slechts was aangewezen op de krant of een tiplijn. Deze informatie kan worden aangewend om winnende weddenschappen af te sluiten. Ondanks de technologische vooruitgang blijven de basisprincipes hetzelfde. Uiteindelijk gaat het bij wedden om het winnen van geld zonder dat je daar veel voor hoeft te doen en de integratie van nieuwe technieken doet daar niets aan af.

Gokkers hebben het wat dat betreft nog nooit zo goed gehad. Toenemende concurrentie en prijsvergelijkingssites hebben er bovendien tot toe geleid dat een speler nu kan gaan selecteren op prijs, oftewel beste odds opsporen.

Ondanks exchange betting bestaat de aloude en welbekende rivaliteit tussen speler en bookmaker nog steeds. Toch verschuift het voordeel lichtjes naar de kant van de speler. Het lijdt geen twijfel dat de bookmakers alles in het werk zullen stellen om de balans in hun voordeel te herstellen.